میان ترم
نام استاد عنوان درسی تاریخ امتحان ساعت توضیحات
محمد رضا بابایی حسابداری صنعتی 1 97/1/31 10.30 تا پایان فصل 6 کتاب
رحیم بشیری بهره وری و تجزیه تحلیل آن در سازمان 97/02/16 14.45 فصل 1 تا4
عباس فیروزی استاتیک و مقاومت مصالح 97/02/26 10 تمامی فصول
عباس فیروزی مقاومت مصالح(رشته معماری) 97/02/26 8.30 تمامی فصول

خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما