آدرس: آذربایجان شرقی-اسکو-آخر شهرک ولیعصر-فلکه دانشگاه-دانشگاه پیام نور اسکو              تلفن: 33220600-041 کد پستی: 57111-53517 فکس: 33220500-041

1