1

2

3
1396/12/20 هفتمین جشنواره نشریات دانشجویی کسب مقام نشریه بادگیر دانشگاه پیام نور اسکو

افتخاری دیگر برای دانشگاه پیام نور اسکو
هفتمین جشنواره نشریات دانشجویی:

کسب یک مقام اول ودو مقام دوم ونیز کسب رتبه شایسته تقدیر غرفه آذربایجان شرقی وکسب مقام

نشریه بادگیرازمرکز اسکو

رادر هفتمین جشنواره نشریات دانشگاه پیام نور به ریاست محترم دکتر تمیزی و اساتید راهنما دکتر نیکنام، خانم شاهی و اعضا انجمن جهانگردی و انجمن مهندسی معماری تبریک عرض نموده وازتلاشهای های بی دریغ شان سپاسگذاریم

امور فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز اسکو

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر