مقدس1

مقدس2

مقدس3

مقدس4

مقدس5
یادبود دفاع مقدس

مراسم یادبود دفاع مقدس در مجتمع فرهنگی دانشگاه پیام نور اسکو با حضور رییس دانشگاه، آقای دکتر تمیزی و همکاران و دانشجویان محترم و همچنین با حضور مهمان ویژه آقای دکتر سید ایرانی برگزار گردیده شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر