اطلاعیه
راه اندازی سامانه بیمه ورزشی و عضویت آنلاین عضویت آنلاین دانشجویان ورزشکار در فدراسیون پزشک ورزشی(بیمه ورزشی)

با توجه به راه اندازی سامانه بیمه ورزشی آنلاین ورزشکاران سازمان یافته فدراسیون پزشکی ورزشی و حذف تدریجی کارتهای عضویت فعلی تا پایان سال 97 ، دانشجویان ورزشکار می توانند به صورت آنلاین عضو سامانه بیمه ورزشی بشوند و همچنین جهت شرکت در مسابقات ورزشی پرینت مارت عضویت آنلاین(بدون نیاز به مهر تایید هیات پزشکی) نیز قابل قبول می باشد و احراز عضویت ورزشکاران نیز هنگام شرکت در مسابقه به صورت آنلاین در سایت فدراسیون پزشکی امکان پذیر می باشد.

سایت فدراسیون پزشکی ( http://www.ifsm.ir/)

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر