1397/02/03 ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان در نیمسال دوم 96-97 شروع ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان از تاریخ 28 فروردین لغایت 5 خرداد راهنمای ارزشیابی اساتید جهت ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان از طریق سیستم گلستان از مورخ 97/01/28 لغایت 97/03/05  فعال می باشد.
لازم به ذکر است دانشجویانی مجاز به ارزشیابی استاد هستند که گزینه بله را برای حضور در کلاس درس آن استاد انتخاب کرده باشند .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر