اردو
1397/02/03 اردوی تفریحی برای دانشجویان برتر (به مناسبت هفته جوان) اردوی تفریحی ویژه دانشجویان برتر ظرفیت محدود می باشد و الویت با کسانی هست که حضوری ثبت نام کرده باشند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر