اطلاعیه
1397/02/09 تغییر زمان و مکان کلاس های عملی تربیت بدنی و ورزش 1 دانشگاه پیام نور اسکو قابل توجه خواهران و برادرانی که واحد تربیت بدنی و ورزش1 را انتخاب کرده اند، کلاس های عملی به شرح ذیل تغییر یافت.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر