مسابقات قرآنی
کسب مقام اول و سوم در مسابقات قرآنی کشوری دو دانشجوی دانشگاه پیام نور اسکو موفق به کسب مقام های سوم و اول کشوری و راهیابی به مسابقات بین المللی و ملی شده اند. دانشجوی ارجمند جناب آقای سجاد امینی
دانشجوی گرامی سرکار خانم منیره خدابنده


بدینوسیله درخشش شما بزرگان در مسابقات قرآنی دانشگاه پیام نور کشور و کسب مقام های سوم و اول کشوری و راهیابی به مسابقات بین المللی در رشته قرائت و حفظ 20 جز قرآن کریم را تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

روابط عمومی دانشگاه پیام نور اسکو
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر