4

1

3

2
عملیات عمرانی محوطه دانشگاه پیام نور اسکو عملیات عمرانی محوطه با همکاری اعضا محترم شورای اسلامی و ریاست دانشگاه عملیات عمرانی محوطه دانشگاه پیام نور اسکو توسط اعضا محترم شورای اسلامی شهر اسکو ، طی هماهنگی های بعمل آمده توسط ریاست واحد اسکو جناب آقای دکتر تمیزی

شایان ذکر است تسطیح محوطه دانشگاه و استفاده از ماشین آلات، بدون پرداخت هزینه صورت پذیرفته است.

روابط عمومی دانشگاه پیام نور اسکو


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر