راهپیمائی
راهپیمائی 13 آبان 1397 🔻 حضور پرشور اساتید،کارکنان،دانشجویان دانشگاه پیام نور اسکو و اقشار مختلف مردمی در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان 🔻 حضور پرشور اساتید،کارکنان،دانشجویان دانشگاه پیام نور اسکو و اقشار مختلف مردمی در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر