جلسه همفکری1

جلسه همفکری2
جلسه همفکری کانون قرآن و عترت و معرفی سرپرست جدید اولین جلسه همفکری کانون قرآن و عترت با حضور روحانی محترم نماز جماعت دانشگاه حاج آقا میرزا محمدی در مجتمع فرهنگی دانشگاه پیام نور اسکو برگزار شد به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور اسکو، اولین جلسه همفکری کانون قرآن و عترت با حضور روحانی محترم نماز جماعت دانشگاه حاج آقا میرزا محمدی در مجتمع فرهنگی دانشگاه پیام نور اسکو برگزار شد و در این جلسه سرپرستان جدید معرفی شده و همچنین تصمیمات زیر اتخاذ گردیده شد.

تصمیمات اتخاذ شده:
تشکیل سلسله جلسات دانشجویی با موضوعات مختلف اجتماعی ( در هر جلسه موضوع جلسه بعد با رای دانشجویان تعیین خواهد شد)
شرکت برای عموم آزاد است.

زمان جلسات روزهای یکشنبه از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۳۰ در نظر گرفته شد.

موضوعاتی که در جلسات درباره آنها گفتگو خواهد شد توسط کارشناسانی که از آنها دعوت بعمل خواهد آمد نتیجه گیری می شوند.


شایان ذکر می باشد که جناب آقای محمدخلیلی و سرکار خانم غزاله جعفرنژاد به عنوان سرپرستان جدید کانون قرآن و عترت دانشگاه پیام نور اسکو از طرف جناب اقای دکتر تمیزی ریس محترم دانشگاه معرفی شدند. از خداوند متعال برای آنها آرزوی موفقیت را خواستاریم. 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر