امداد
کارگاه امداد و کمک های اولیه اولین جلسه کارگاه امداد و کمک های اولیه جمعیت هلال احمر دانشگاه پیام نور اسکو برگزار گردیده شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور اسکو، اولین جلسه کارگاه امداد و کمک های اولیه جمعیت هلال احمر دانشگاه پیام نور اسکو برگزار گردیده شد.

🔻در ضمن جلسه دوم کلاسهای کمکهای اولیه 97/08/15 ساعت 14:30 کلاس 105 برگزار خواهد شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر