3

1

2
نمایشگاه جشنواره حرکت برپایی غرفه انجمن علمی دانشگاه پیام نور اسکو در نمایشگاه
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور اسکو، یازدهمین دوره استانی جشنواره حرکت با برپایی نمایشگاهی در سالن ورزشی تیزفهم دانشگاه پیام نور تبریز در حال برگزاری می باشد که در این جشنواره، دانشگاه پیام نور اسکو غرفه ای توسط مجمع انجمن های علمی دانشگاه برپا کرده است که این غرفه توسط مسئولین دانشگاه پیام نور استانی از جمله ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی جناب آقای دکتر معصومی و همچنین جناب آقایان دکتر جلیلی و حاج آقا طائفه مورد بازدید قرار گرفت. 

دانشجویان دانشگاه پیام نور اسکو می توانند از این غرفه در تاریخ 97/08/19 تا 97/08/21 و ساعت 10 الی 17 بازدید به عمل آورند.

در ضمن مراسم اختتامیه این نمایشگاه روز سه شنبه در سالن علامه جعفری دانشگاه پیام نور تبریز از ساعت 12.30 تا 14.30 برگزار خواهد شد. 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر